VUOKRAUSEHDOT  ASUNTOVAUNU


Varaaminen ja vuokran maksu

 

Kesäaikana 1.6.-31.8. lyhin vuokrausaika on yksi viikko (paitsi jos tätä lyhyempi väli on kalenterissa vapaana). Kesäajan ulkopuolella myös viikonloput ja yksittäiset päivät ovat mahdollisia. Vuokra-aika alkaa yleensä klo 15:00 tai klo 17:00 ja päättyy klo 12:00. Varausmaksu on puolet vuokrauksen hinnasta. Loppuosa maksetaan asuntovaunua noudettaessa. Vuokrasopimus allekirjoitetaan vaunun noudon yhteydessä. Vuokraaja on vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä.

 

Varauksen peruuttaminen

 

Jos vuokraaja peruu varauksen yli 30 vuorokautta ennen varauksen alkua, palautetaan maksettu varausmaksu vähennettynä 100 euron käsittelykuluilla. Jos vuokraaja peruu varauksen alle 30 vuorokautta ennen varauksen alkua, varausmaksua ei palauteta.

 

Asuntovaunun käyttö

 

Vuokraaja sitoutuu käyttämään asuntovaunua vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraaja noudattaa ajaessaan erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta. Peruuttamistilanteissa on edettävä hyvin hitaasti ja tilannetta tulee tarkkailla myös auton ulkopuolelta riittävän usein törmäyksen välttämiseksi. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava vaunun kunnon normaalista tarkkailusta, kuten rengaspaineista. Kuskilla tulee olla voimassa oleva ajokortti.

 

Vuokraaja lukitsee asuntovaunun aina poistuessaan sen läheisyydestä. Asuntovaunua ei saa pysäköidä paikkaan, jossa se on alttiina ilkivallalle. Asuntovaunua saa käyttää vain Pohjoismaissa ja ulkomaille viennistä on sovittava etukäteen. Asuntovaunussa ei saa tupakoida. Asuntovaunuun ei saa tuoda lemmieläimiä.

 


Asuntovaunun nouto, siivous ja palautus

 

Vuokralleantaja luovuttaa vaunun vuokraajalle käyttökuntoisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokralleantaja antaa vuokraajalle riittävän opastuksen vaunun käytöstä. Vuokrattava vaunu on tarkistettu vuokranantajan toimesta ennen luovuttamista. Kuitenkin myös vuokraaja on velvollinen tarkistamaan vaunun vastaanoton yhteydessä mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Asuntovaunun palautus kaikkine varusteineen tapahtuu myös sovittuna aikana sovitussa paikassa. Jos sovittuihin aikatauluihin tule muutoksia on siitä ilmoitettava mahdollisimman pian.

 

Asuntovaunu luovutetaan vuokraajalle siivottuna. Vuokraaja huolehtii siitä, että asuntovaunu siivotaan sisältä ennen palautusta yleisilmeeltään siistiksi. Siivous käsittää:

 

•      Omien tavaroiden ja roskien poisviennin

•      Jääkaapin, lavuaarien, lieden ja pöytien pyyhkimisen

•      Lattian lakaisun/ imurointi.

•      WC:n pesemisen ja WC:n likasäiliön tyhjennyksen.

 

Vuokraaja ilmoittaa tarkan palautusajan vuokranantajalle viimeistään palautuspäivänä. Vaunua ei saa palauttaa omatoimisesti ilman vuokranantajan läsnäoloa. Vuokraaja ilmoittaa vuokranantajalle kaikista sattuneista vahingoista ja havaitsemistaan puutteista viimeistään palautuksen yhteydessä.

 


Korvaus-, vastuu- ja vahinkoasiat

 

Vuokrasopimukseen kirjattu vuokraaja on aina vastuussa asuntovaunusta riippumatta siitä kuka on kuljettajana, kuka käyttää asuntovaunua tai kuka on maksanut vuokran. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon näiden vuokraehtojen ja pikaohjeen sisällöstä kuljettajalle ja asuntovaunun käytöstä vastaavalle henkilölle.

 

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan 1000€ omavastuuosuuteen saakka asuntovaunulle ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä kaikki kadonneet varusteet. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: Ylikuormaus, vaunussa tupakointi, vauriot vaunun verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen vaunun koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai vaunun muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vaunun epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet vuokraajan rikollisesta menettelystä, vaunun käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta. Siivouksen laiminlyömisestä tai asuntovaunussa tupakoinnista vuokralleantaja perii 100 euron lisämaksun sekä siivous kulut.

 

Mikäli vuokraaja ei palauta asuntovaunua sovittuna ajankohtana, vuokraajalta laskutetaan vähintään ylimenevää aikaa vastaava vuokra sekä kaikki muut tästä aiheutuneet kulut. Jos asuntovaunua ei ole palautettu vuokra-ajan päätyttyä ja vuokraajaan ei saada yhteyttä kohtuullisessa ajassa tai vuokraaja ei palauta asuntovaunua kehotuksista huolimatta, asia ilmoitetaan poliisille. Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokraaja hyväksyy mahdollisen jälkilaskutuksen kaikkien edellä mainittujen kulujen kattamiseksi. Vuokraaja vastaa asuntovaunun käytöstä johtuvista sakoista ja pysäköintivirhemaksuista vuokra-aikana.

 

Mikäli asuntovaunu rikkoontuu tai muutoin vaurioituu vuokra-aikana, vuokraamo ei korvaa vuokraajalle matkan keskeytymisestä johtuvia mahdollisia kuluja. Vuokraamo korvaa vuokraajan maksamat matkan jatkumisen kannalta välttämättömät asuntovaunun korjauskulut 500 euroon saakka kuittia vastaan. Jos vuokraaja haluaa palauttaa asuntovaunun ennen sovittua ajankohtaa, vuokraamo ei ole velvollinen palauttamaan käyttämätöntä osaa vuokrasta vuokraajalle. Liikennevahingon sattuessa vuokraajan on ilmoitettava asiasta viipymättä vuokraamolle ja tarvittaessa poliisille. Varkaudesta on ilmoitettava viipymättä poliisille.

 

Mikäli vuokraamo ei jostakin syystä pysty luovuttamaan vuokrattavaa asuntovaunua vuokraajalle, vuokraaja saa rahansa takaisin viikon sisällä. Vaihtoehtoisesti vuokraaja saa halutessaan tilalle toisen asuntovaunun, mikäli sellainen on vapaana. Missä tahansa korvaus- tai riitatilanteessa vuokraamon korvausvastuu on korkeintaan maksetun vuokran suuruinen. Kaikki rahojen palautukset maksetaan tilisiirtona vuokraajan ilmoittamalle pankkitilille. Vuokralleantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi silloin kun vuokraaja rikkoo sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan vaunun kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan. Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee vuokralleantajan kotipaikan käräjäoikeus.

 

Vuokrahintaan sisältyy yksi täysi kaasupullo ja edelliseltä vuokraajalta mahdollisesti yli jäänyt kaasu. Vuokraaja voi tarvittaessa täyttää tyhjentyneen kaasupullon omalla kustannuksellaan.

Vuokraamo ei hyvitä käyttämättä jäänyttä kaasua vuokraajalle.

 

Pitkäaikaiset yli kolme viikkoa kestävät vuokrasuhteet

 

Asuntovaunun pysäköinnissä tulee käyttää harkintaa vaurioiden ja ilkivallan välttämiseksi. Asuntovaunu on pidettävä koko pysäköintiajan aisalukolla lukittuna. Palovaroittimen toiminta on testattava testipainikkeella vähintään kerran kuukaudessa. Tarvittaessa paristot on vaihdettava. Kaasupullon venttiilin tulee olla suljettuna aina kun kaasulaitteita ei käytetä aktiivisesti. Lämmittimiä ei saa peittää. Vuokraaja huolehtii siitä, että asuntovaunuun vaihdetaan tarvittaessa kesken vuokra-ajan lain vaatimat talvi/kesärenkaat.